Rose and Alex Pilibos Armenian School Home

Calendar

Bake Sale

Time: 9:10 AM – 11:20 AM
Jan 18

News & Announcements

Grade Level Meetings

Mandatory Grade Level Meetings for Parents & Students! Click to see the specific date for your grade.
Grade Level Meetings Featured Photo

Վերամուտի Քաղցրահամ Յուշերով

Իւրաքանչիւր վերամուտ իր երազանքներու եւ յոյսերու հրաշակերտ շարանով կը պարուրէ բոլոր անոնք, որոնց մտքերն ու հոգիները լոյսի, պայծառութեան ու գիտութեան անյագ ծարաւով կը թեւածեն: Թերեւս ոմանց համար շատ զգացական թուի ըլլալ այս արտայայտութիւնը, բայց մարդը ու մնացեալ բոլոր արարածները միշտ տարբերած են իրարմէ, մարդուն բանականութեամբ, եւ անշուշտ զայն որպէս մարդ ամբողջացնող, զարդարող ու անոր մտքին խորք ու հասունութիւն պարգեւող՝ զգացականութեամբ:
Վերամուտի Քաղցրահամ Յուշերով Featured Photo

Twitter Feed

Facebook Feed

Instagram Feed

Vimeo Feed