News + Social Media

Pilibos Students Try Harissa

On Tuesday, October 10, Pilibos scholars were treated to a pleasant surprise during snack when the teachers handed out homemade harissa to the students.

Read more >
Add your reaction

Academic Integrity and Ethics

Integrity—one of the five core values of Pilibos and the backbone of academia. 

Read more >
Add your reaction

First Day of School as an Alumni

9Q4A0172.jpgA year ago from that day, wearing my white polo and navy blue skirt, I headed to my very “last first day” at Pilibos. I remember feeling excited and nervous, but most of all quite... Read more >

1 reaction

Վերամուտ՝ Ռոզ եւ Ալէք Փիլիպոս Ազգային Վարժարանէն ներս

9Q4A0038.JPGՆոր սկիզբ, նոր երազներ, նոր յոյսեր եւ կրկին տարեմուտ...
Վառ խանդավառութեամբ Օգոստոսի 21, 2017ին ազգային մեր Վարժարանի աշակերտները, ծնողները եւ պաշտօնէութիւնը դպրոց հասան, տօնելու համար նոր տարեշրջանի մը սպասուած սկիզբը: Աւանդական հայկական վարժարանի բացում, սակայն... Read more >


Pilibos Implements a Schoolwide Initiative: MINDFULNESS

IMG_9869.JPG"The brain is command central."  Isn't that what we learn in school?  The brain is the hub of the central nervous system.  Not only our brain, but our mind is what sets us apart from all... Read more >


Armenian Independence Day

IMG_0759.JPGIn true Pilibos fashion, the 25th Anniversary of Armenia’s second independence was celebrated by our students the only way they know how - with lots of heart, lots of talent and lots of fervor. Among... Read more >


As We Celebrate

IMG_0575.JPG

Twenty-five years ago, the country of Armenia attained its independence.  As September 21st approaches, the vast Armenian community celebrates, as does Rose and Alex Pilibos Armenian School.

Read more >

Academic Integrity Workshop at Pilibos

IMG_0080.JPGIn order to be an exemplary scholar, it is important for students to learn the fundamentals of academic integrity. Pilibos High School scholars recently had the opportunity to meet with Shant Shahoian, Director of Learning Services... Read more >


Prelate Visits Pilibos

IMG_9054.JPG

Our journey started with the blessing of His Eminence Archbishop Moushegh Mardirossian. On Thursday, August 18th, His Eminence spent the morning with the Pilibos students. His visit began at Postoian Preschool, where he watched our children play and interact with one... Read more >


9/11 Commemoration Assembly

IMG_5019.JPGSeptember 11th has an emotional impact on most everyone – to some it is a plot, to others it is a cause for rise to nationalism, to others it is a turning point in history. To many, though, it... Read more >


2016 Club Expo

IMG_9384.JPG

The courtyard filled with students eagerly buzzing around one another, trying to get the best view of what’s before them. Tables covered in flyers, posters, and the rare sample of what can be expected in... Read more >


Community Police Resource Officers at Pilibos

IMG_9536.JPG

At the start of every year, Rose and Alex Pilibos Armenian School invites our School Resource Police officers to five various talks about cyber bullying, safe-driving, and other important and relevant topics to our scholars.... Read more >