News

Kindergarteners and 7th Graders Skype

IMG_1870.JPGԵրեքշաբթի  Փետրուար  9, 2016-ին  առաւօտեան  ժամը  9:20ին, Մանկա-պարտէզի  եւ եօթներորդ կարգի աշակերտները շատ  հաճելի պահ մը ունեցան ու իրար հետ զրուցեցին Skype-ի միջոցաւ:

7րդ կարգէն Նաթալի Սահակեանը եւ Մօնիք Մասէհեանսը երեխաներուն մատչելի լեզուով  ներկայացուցին  «Ըսէ Ո՞վ  Է  Ընկերդ»  պատմութիւնը: Մեծ հետաքրքրութեամբ  հետեւեցան  ու խանդավառութեամբ մասնակցութիւն  բերին : Եօթներորդները  հարցումներ ուղեցին ընկերասիրութեան, ազնուութեան եւ ծառայասիրութեան մասին:

Պահուան վերջաւորութեան մանկապարտէզի դասարանը միացաւ 7րդ կարգի ընկերներուն: Անոնք  ողջունեցին  զիրար, մօտէն ծանօթացան, թէ  Skype-ի  հաղորդակցական   ձեւին եւ թէ իրենց մեծ եղբայրներուն ու քոյրերուն, որոնցմէ  ապարանջաններ ստացան, որոնք պատրաստուած էին այս առիթին համար:

Տպաւորութիւններ 7րդ կարգէն.-

Ալէքսիա Էճուրեան

Skype-ի   դասածրագիրը  ուրախութեամբ  վայելեցինք, որովհետեւ տեսայ, թէ ինչպէս  Մանկապարտէզի  աշակերտները  խելօք  եւ  համբերութեամբ  կը խօսէին  մեզի հետ պատմութեան ընթացքին: Շա՜տ սիրեցի եւ իմ սիրտս  բացուեցաւ  երբ ուրախութեամբ  եւ  յստակ կը պատասխանէին:

 

Մայք  Ջրաղացպանյան

Ես այսօր սորվեցայ, որ  մարդը  շատ  ընկերներ  կրնայ  գտնել, բայց լաւ, վեհանձն  ու ազնիւ  ընկեր  ունենալը  դիւրին  չէ  գտնելը: Այսօրուան Skype-ը մեզի ցոյց   տուաւ  ինչպէս կրնանք ուրիշներուն հետ խօսիլ տարբեր նահանգներու կամ երկիրներու մէջ:

 

Սօֆիա   Բրայս

Ես այսօր նկատեցի, որ աշակերտները ինչ լաւ մտիկ կ'ընէին, մասնաւորաբար երկու աշակերտներ տեսայ, որ շատ ուրախ կը լսէին պատմութիւնը: Լաւ փորձառութիւն մը ունեցայ ու տեսայ, որ պզտիկները զօրաւոր եւ լաւ ընկեր կ՝ուզեն ունենալ:

 

Դանիել  Եթենէքեան

Մենք  շատ  բախտաւոր ենք, որ 2016 թուականին մէջ կ՝ապրինք եւ նոր արհեստագիտութեանբ  կ՝ունենաք նոր ձեւեր խօսելու՝ որը  շատ հիանալի  աշխատանք է  ինձ համար եւ  մեր փոքրիկ  ընկերներին պիտի օգնէ  ապագային  նոր  ծրագիրներ  մշակելու:

IMG_1848.JPG IMG_1854.JPG IMG_1857.JPG IMG_1860.JPG